Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/03 kl 00 145 161 158 -
25/03 kl 01 164 183 178 -
25/03 kl 02 165 186 183 -
25/03 kl 03 149 171 167 -
25/03 kl 04 116 137 136 -
25/03 kl 05 73 97 92 -
25/03 kl 06 35 57 55 -
25/03 kl 07 11 36 31 -
25/03 kl 08 5 29 26 -
25/03 kl 09 13 39 34 -
25/03 kl 10 40 65 64 -
25/03 kl 11 84 108 105 -
25/03 kl 12 123 148 146 -
25/03 kl 13 153 176 171 -
25/03 kl 14 164 184 183 -
25/03 kl 15 160 179 173 -
25/03 kl 16 135 152 151 -
25/03 kl 17 102 118 111 -
25/03 kl 18 61 77 71 -
25/03 kl 19 38 52 42 -
25/03 kl 20 26 38 30 -
25/03 kl 21 29 41 31 -
25/03 kl 22 47 59 49 -
25/03 kl 23 82 97 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 239 263 236 186 186
Laveste vannstand 19 43 24 5 32
Avvik gult nivå -26 -2 -29 -79 -79
Avvik orange nivå -42 -18 -45 -95 -95
Avvik rødt nivå -57 -33 -60 -110 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm