Tid (NNT) Observert 22/03 00 21/03 12 21/03 00
25/03 kl 00 - 158 160 167
25/03 kl 01 - 178 180 186
25/03 kl 02 - 183 185 191
25/03 kl 03 - 167 168 175
25/03 kl 04 - 136 137 144
25/03 kl 05 - 92 95 101
25/03 kl 06 - 55 56 62
25/03 kl 07 - 31 31 37
25/03 kl 08 - 26 25 31
25/03 kl 09 - 34 33 39
25/03 kl 10 - 64 61 66
25/03 kl 11 - 105 101 107
25/03 kl 12 - 146 142 147
25/03 kl 13 - 171 166 172
25/03 kl 14 - 183 176 182
25/03 kl 15 - 173 167 173
25/03 kl 16 - 151 144 149
25/03 kl 17 - 111 106 110
25/03 kl 18 - 71 66 70
25/03 kl 19 - 42 39 41
25/03 kl 20 - 30 27 28
25/03 kl 21 - 31 28 27
25/03 kl 22 - 49 47 46
25/03 kl 23 - 84 82 80

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/03 00 238 253 215 183 170
Max. fra modell: 21/03 12 236 255 221 185 166
Max. fra modell: 21/03 00 234 257 224 191 148
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm