Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/03 kl 00 -19 -3 -6 -
25/03 kl 01 -23 -4 -9 -
25/03 kl 02 -26 -5 -8 -
25/03 kl 03 -29 -7 -11 -
25/03 kl 04 -32 -11 -12 -
25/03 kl 05 -34 -10 -15 -
25/03 kl 06 -34 -12 -14 -
25/03 kl 07 -36 -11 -16 -
25/03 kl 08 -36 -12 -15 -
25/03 kl 09 -38 -12 -17 -
25/03 kl 10 -39 -14 -15 -
25/03 kl 11 -37 -13 -16 -
25/03 kl 12 -39 -14 -16 -
25/03 kl 13 -35 -12 -17 -
25/03 kl 14 -33 -13 -14 -
25/03 kl 15 -30 -11 -17 -
25/03 kl 16 -30 -13 -14 -
25/03 kl 17 -25 -9 -16 -
25/03 kl 18 -26 -10 -16 -
25/03 kl 19 -21 -7 -17 -
25/03 kl 20 -19 -7 -15 -
25/03 kl 21 -17 -5 -15 -
25/03 kl 22 -16 -4 -14 -
25/03 kl 23 -15 0 -13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 25 39 16 -6 -8
Laveste værets virkning -27 14 -6 -17 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm