Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 135 -11 124 -
26/03 kl 01 164 -12 152 -
26/03 kl 02 178 -10 168 -
26/03 kl 03 177 -12 165 -
26/03 kl 04 161 -8 153 -
26/03 kl 05 131 -11 120 -
26/03 kl 06 97 -9 88 -
26/03 kl 07 69 -9 60 -
26/03 kl 08 54 -10 44 -
26/03 kl 09 52 -10 42 -
26/03 kl 10 64 -11 53 -
26/03 kl 11 91 -12 79 -
26/03 kl 12 126 -11 115 -
26/03 kl 13 157 -12 145 -
26/03 kl 14 176 -12 164 -
26/03 kl 15 181 -11 170 -
26/03 kl 16 172 -12 160 -
26/03 kl 17 149 -12 137 -
26/03 kl 18 118 -12 106 -
26/03 kl 19 89 -14 75 -
26/03 kl 20 69 -13 56 -
26/03 kl 21 61 -15 46 -
26/03 kl 22 64 -15 49 -
26/03 kl 23 82 -17 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 238 253 215 183 170
Laveste vannstand 21 47 28 26 42
Avvik gult nivå -27 -12 -50 -82 -95
Avvik orange nivå -43 -28 -66 -98 -111
Avvik rødt nivå -58 -43 -81 -113 -126
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm