Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/03 kl 00 121 136 124 -
26/03 kl 01 150 166 152 -
26/03 kl 02 164 179 168 -
26/03 kl 03 163 180 165 -
26/03 kl 04 147 167 153 -
26/03 kl 05 116 134 120 -
26/03 kl 06 82 102 88 -
26/03 kl 07 51 74 60 -
26/03 kl 08 35 60 44 -
26/03 kl 09 32 60 42 -
26/03 kl 10 44 75 53 -
26/03 kl 11 71 99 79 -
26/03 kl 12 105 136 115 -
26/03 kl 13 134 164 145 -
26/03 kl 14 153 185 164 -
26/03 kl 15 158 186 170 -
26/03 kl 16 149 173 160 -
26/03 kl 17 126 149 137 -
26/03 kl 18 96 115 106 -
26/03 kl 19 67 84 75 -
26/03 kl 20 48 62 56 -
26/03 kl 21 38 54 46 -
26/03 kl 22 41 59 49 -
26/03 kl 23 59 76 65 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 239 263 236 186 186
Laveste vannstand 19 43 24 5 32
Avvik gult nivå -26 -2 -29 -79 -79
Avvik orange nivå -42 -18 -45 -95 -95
Avvik rødt nivå -57 -33 -60 -110 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm