Tid (NNT) Observert 22/03 00 21/03 12 21/03 00
26/03 kl 00 - 124 121 118
26/03 kl 01 - 152 151 148
26/03 kl 02 - 168 166 -
26/03 kl 03 - 165 165 -
26/03 kl 04 - 153 152 -
26/03 kl 05 - 120 119 -
26/03 kl 06 - 88 86 -
26/03 kl 07 - 60 58 -
26/03 kl 08 - 44 42 -
26/03 kl 09 - 42 40 -
26/03 kl 10 - 53 50 -
26/03 kl 11 - 79 78 -
26/03 kl 12 - 115 112 -
26/03 kl 13 - 145 142 -
26/03 kl 14 - 164 - -
26/03 kl 15 - 170 - -
26/03 kl 16 - 160 - -
26/03 kl 17 - 137 - -
26/03 kl 18 - 106 - -
26/03 kl 19 - 75 - -
26/03 kl 20 - 56 - -
26/03 kl 21 - 46 - -
26/03 kl 22 - 49 - -
26/03 kl 23 - 65 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/03 00 238 253 215 183 170
Max. fra modell: 21/03 12 236 255 221 185 166
Max. fra modell: 21/03 00 234 257 224 191 148
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm