Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/03 kl 00 -14 1 -11 -
26/03 kl 01 -14 2 -12 -
26/03 kl 02 -14 1 -10 -
26/03 kl 03 -14 3 -12 -
26/03 kl 04 -14 6 -8 -
26/03 kl 05 -15 3 -11 -
26/03 kl 06 -15 5 -9 -
26/03 kl 07 -18 5 -9 -
26/03 kl 08 -19 6 -10 -
26/03 kl 09 -20 8 -10 -
26/03 kl 10 -20 11 -11 -
26/03 kl 11 -20 8 -12 -
26/03 kl 12 -21 10 -11 -
26/03 kl 13 -23 7 -12 -
26/03 kl 14 -23 9 -12 -
26/03 kl 15 -23 5 -11 -
26/03 kl 16 -23 1 -12 -
26/03 kl 17 -23 0 -12 -
26/03 kl 18 -22 -3 -12 -
26/03 kl 19 -22 -5 -14 -
26/03 kl 20 -21 -7 -13 -
26/03 kl 21 -23 -7 -15 -
26/03 kl 22 -23 -5 -15 -
26/03 kl 23 -23 -6 -17 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 25 39 16 -6 -8
Laveste værets virkning -27 14 -6 -17 -17
Korreksjon av vannstandsdataene: +15 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm