Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 -52 3 -49 -
26/03 kl 01 -14 2 -12 -
26/03 kl 02 24 2 26 -
26/03 kl 03 54 0 54 -
26/03 kl 04 68 0 68 -
26/03 kl 05 63 -2 61 -
26/03 kl 06 41 -4 37 -
26/03 kl 07 7 -4 3 -
26/03 kl 08 -29 -5 -34 -
26/03 kl 09 -59 -6 -65 -
26/03 kl 10 -75 -5 -80 -
26/03 kl 11 -74 -6 -80 -
26/03 kl 12 -55 -6 -61 -
26/03 kl 13 -24 -6 -30 -
26/03 kl 14 11 -6 5 -
26/03 kl 15 42 -5 37 -
26/03 kl 16 61 -4 57 -
26/03 kl 17 63 -4 59 -
26/03 kl 18 49 -3 46 -
26/03 kl 19 22 -1 21 -
26/03 kl 20 -11 0 -11 -
26/03 kl 21 -41 2 -39 -
26/03 kl 22 -62 4 -58 -
26/03 kl 23 -67 7 -60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 116 154 144 92 68
Laveste vannstand -107 -78 -96 -82 -80
Avvik gult nivå -33 5 -5 -57 -81
Avvik orange nivå -52 -14 -24 -76 -100
Avvik rødt nivå -68 -30 -40 -92 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm