Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 229 -3 226 232
22/03 kl 02 229 -3 226 232
22/03 kl 03 202 -4 198 205
22/03 kl 04 156 -4 152 159
22/03 kl 05 103 -2 101 103
22/03 kl 06 56 -3 53 56
22/03 kl 07 27 -2 25 23
22/03 kl 08 26 -1 25 24
22/03 kl 09 51 -1 50 51
22/03 kl 10 99 -1 98 101
22/03 kl 11 154 0 154 157
22/03 kl 12 205 1 206 209
22/03 kl 13 237 5 242 240
22/03 kl 14 242 4 246 246
22/03 kl 15 220 5 225 -
22/03 kl 16 174 8 182 -
22/03 kl 17 118 10 128 -
22/03 kl 18 62 12 74 -
22/03 kl 19 21 15 36 -
22/03 kl 20 5 18 23 -
22/03 kl 21 18 17 35 -
22/03 kl 22 57 18 75 -
22/03 kl 23 112 20 132 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 284 274 222 198
Laveste vannstand 23 52 34 48 50
Avvik gult nivå -33 5 -5 -57 -81
Avvik orange nivå -52 -14 -24 -76 -100
Avvik rødt nivå -68 -30 -40 -92 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm