Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 168 20 188 -
23/03 kl 01 211 19 230 -
23/03 kl 02 231 22 253 -
23/03 kl 03 222 24 246 -
23/03 kl 04 188 22 210 -
23/03 kl 05 139 24 163 -
23/03 kl 06 87 27 114 -
23/03 kl 07 45 29 74 -
23/03 kl 08 24 28 52 -
23/03 kl 09 31 32 63 -
23/03 kl 10 64 35 99 -
23/03 kl 11 114 37 151 -
23/03 kl 12 168 39 207 -
23/03 kl 13 214 42 256 -
23/03 kl 14 238 45 283 -
23/03 kl 15 235 49 284 -
23/03 kl 16 206 51 257 -
23/03 kl 17 158 55 213 -
23/03 kl 18 103 58 161 -
23/03 kl 19 53 60 113 -
23/03 kl 20 20 62 82 -
23/03 kl 21 14 64 78 -
23/03 kl 22 34 63 97 -
23/03 kl 23 77 61 138 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 284 274 222 198
Laveste vannstand 23 52 34 48 50
Avvik gult nivå -33 5 -5 -57 -81
Avvik orange nivå -52 -14 -24 -76 -100
Avvik rødt nivå -68 -30 -40 -92 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm