Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 130 59 189 -
24/03 kl 01 180 57 237 -
24/03 kl 02 214 54 268 -
24/03 kl 03 224 50 274 -
24/03 kl 04 207 48 255 -
24/03 kl 05 170 45 215 -
24/03 kl 06 122 41 163 -
24/03 kl 07 75 39 114 -
24/03 kl 08 41 36 77 -
24/03 kl 09 29 31 60 -
24/03 kl 10 43 29 72 -
24/03 kl 11 79 26 105 -
24/03 kl 12 128 22 150 -
24/03 kl 13 177 20 197 -
24/03 kl 14 214 17 231 -
24/03 kl 15 229 15 244 -
24/03 kl 16 220 14 234 -
24/03 kl 17 187 11 198 -
24/03 kl 18 141 10 151 -
24/03 kl 19 92 9 101 -
24/03 kl 20 51 6 57 -
24/03 kl 21 29 5 34 -
24/03 kl 22 30 4 34 -
24/03 kl 23 56 2 58 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 284 274 222 198
Laveste vannstand 23 52 34 48 50
Avvik gult nivå -33 5 -5 -57 -81
Avvik orange nivå -52 -14 -24 -76 -100
Avvik rødt nivå -68 -30 -40 -92 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm