Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 98 2 100 -
25/03 kl 01 144 1 145 -
25/03 kl 02 185 1 186 -
25/03 kl 03 209 1 210 -
25/03 kl 04 210 1 211 -
25/03 kl 05 189 2 191 -
25/03 kl 06 151 3 154 -
25/03 kl 07 108 3 111 -
25/03 kl 08 69 5 74 -
25/03 kl 09 45 6 51 -
25/03 kl 10 41 7 48 -
25/03 kl 11 59 7 66 -
25/03 kl 12 95 9 104 -
25/03 kl 13 137 9 146 -
25/03 kl 14 178 10 188 -
25/03 kl 15 206 9 215 -
25/03 kl 16 213 9 222 -
25/03 kl 17 199 9 208 -
25/03 kl 18 168 7 175 -
25/03 kl 19 128 6 134 -
25/03 kl 20 87 7 94 -
25/03 kl 21 57 6 63 -
25/03 kl 22 44 4 48 -
25/03 kl 23 52 4 56 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 284 274 222 198
Laveste vannstand 23 52 34 48 50
Avvik gult nivå -33 5 -5 -57 -81
Avvik orange nivå -52 -14 -24 -76 -100
Avvik rødt nivå -68 -30 -40 -92 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm