Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 78 3 81 -
26/03 kl 01 116 2 118 -
26/03 kl 02 154 2 156 -
26/03 kl 03 184 0 184 -
26/03 kl 04 198 0 198 -
26/03 kl 05 193 -2 191 -
26/03 kl 06 171 -4 167 -
26/03 kl 07 137 -4 133 -
26/03 kl 08 101 -5 96 -
26/03 kl 09 71 -6 65 -
26/03 kl 10 55 -5 50 -
26/03 kl 11 56 -6 50 -
26/03 kl 12 75 -6 69 -
26/03 kl 13 106 -6 100 -
26/03 kl 14 141 -6 135 -
26/03 kl 15 172 -5 167 -
26/03 kl 16 191 -4 187 -
26/03 kl 17 193 -4 189 -
26/03 kl 18 179 -3 176 -
26/03 kl 19 152 -1 151 -
26/03 kl 20 119 0 119 -
26/03 kl 21 89 2 91 -
26/03 kl 22 68 4 72 -
26/03 kl 23 63 7 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 246 284 274 222 198
Laveste vannstand 23 52 34 48 50
Avvik gult nivå -33 5 -5 -57 -81
Avvik orange nivå -52 -14 -24 -76 -100
Avvik rødt nivå -68 -30 -40 -92 -116
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm