Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/03 kl 00 72 84 81 -
26/03 kl 01 109 122 118 -
26/03 kl 02 145 158 156 -
26/03 kl 03 174 187 184 -
26/03 kl 04 188 200 198 -
26/03 kl 05 181 194 191 -
26/03 kl 06 157 170 167 -
26/03 kl 07 123 136 133 -
26/03 kl 08 86 100 96 -
26/03 kl 09 56 71 65 -
26/03 kl 10 41 57 50 -
26/03 kl 11 42 58 50 -
26/03 kl 12 61 76 69 -
26/03 kl 13 93 109 100 -
26/03 kl 14 129 145 135 -
26/03 kl 15 162 179 167 -
26/03 kl 16 182 199 187 -
26/03 kl 17 183 203 189 -
26/03 kl 18 170 192 176 -
26/03 kl 19 145 167 151 -
26/03 kl 20 112 136 119 -
26/03 kl 21 86 108 91 -
26/03 kl 22 67 90 72 -
26/03 kl 23 63 87 70 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 247 307 288 230 203
Laveste vannstand 17 49 32 40 41
Avvik gult nivå -32 28 9 -49 -76
Avvik orange nivå -51 9 -10 -68 -95
Avvik rødt nivå -67 -7 -26 -84 -111
Korreksjon av vannstandsdataene: +9 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm