Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 138 -19 119 118
22/03 kl 02 107 -18 89 91
22/03 kl 03 71 -17 54 51
22/03 kl 04 37 -15 22 14
22/03 kl 05 17 -14 3 -1
22/03 kl 06 18 -13 5 1
22/03 kl 07 36 -11 25 26
22/03 kl 08 66 -10 56 57
22/03 kl 09 100 -6 94 94
22/03 kl 10 134 -7 127 131
22/03 kl 11 158 -5 153 152
22/03 kl 12 163 -2 161 156
22/03 kl 13 150 -2 148 144
22/03 kl 14 121 -1 120 117
22/03 kl 15 83 -1 82 -
22/03 kl 16 43 -1 42 -
22/03 kl 17 14 -1 13 -
22/03 kl 18 5 -2 3 -
22/03 kl 19 15 -1 14 -
22/03 kl 20 41 -1 40 -
22/03 kl 21 75 -3 72 -
22/03 kl 22 111 -1 110 -
22/03 kl 23 142 1 143 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 161 182 159 135 126
Laveste vannstand 3 23 8 17 23
Avvik gult nivå -38 -17 -40 -64 -73
Avvik orange nivå -50 -29 -52 -76 -85
Avvik rødt nivå -69 -48 -71 -95 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm