Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 156 0 156 -
23/03 kl 01 152 1 153 -
23/03 kl 02 129 1 130 -
23/03 kl 03 95 2 97 -
23/03 kl 04 58 4 62 -
23/03 kl 05 28 5 33 -
23/03 kl 06 15 8 23 -
23/03 kl 07 22 12 34 -
23/03 kl 08 45 13 58 -
23/03 kl 09 77 16 93 -
23/03 kl 10 110 19 129 -
23/03 kl 11 141 21 162 -
23/03 kl 12 159 23 182 -
23/03 kl 13 159 22 181 -
23/03 kl 14 141 22 163 -
23/03 kl 15 109 23 132 -
23/03 kl 16 71 20 91 -
23/03 kl 17 35 21 56 -
23/03 kl 18 14 19 33 -
23/03 kl 19 11 17 28 -
23/03 kl 20 26 15 41 -
23/03 kl 21 54 14 68 -
23/03 kl 22 87 11 98 -
23/03 kl 23 119 9 128 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 161 182 159 135 126
Laveste vannstand 3 23 8 17 23
Avvik gult nivå -38 -17 -40 -64 -73
Avvik orange nivå -50 -29 -52 -76 -85
Avvik rødt nivå -69 -48 -71 -95 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm