Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 144 7 151 -
24/03 kl 01 152 7 159 -
24/03 kl 02 143 5 148 -
24/03 kl 03 117 4 121 -
24/03 kl 04 82 3 85 -
24/03 kl 05 48 1 49 -
24/03 kl 06 25 -1 24 -
24/03 kl 07 20 -2 18 -
24/03 kl 08 32 -3 29 -
24/03 kl 09 56 -5 51 -
24/03 kl 10 87 -6 81 -
24/03 kl 11 117 -6 111 -
24/03 kl 12 141 -7 134 -
24/03 kl 13 154 -8 146 -
24/03 kl 14 150 -8 142 -
24/03 kl 15 129 -8 121 -
24/03 kl 16 96 -8 88 -
24/03 kl 17 61 -10 51 -
24/03 kl 18 33 -10 23 -
24/03 kl 19 19 -11 8 -
24/03 kl 20 23 -11 12 -
24/03 kl 21 41 -11 30 -
24/03 kl 22 68 -10 58 -
24/03 kl 23 97 -10 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 161 182 159 135 126
Laveste vannstand 3 23 8 17 23
Avvik gult nivå -38 -17 -40 -64 -73
Avvik orange nivå -50 -29 -52 -76 -85
Avvik rødt nivå -69 -48 -71 -95 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm