Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 123 -10 113 -
25/03 kl 01 141 -9 132 -
25/03 kl 02 144 -9 135 -
25/03 kl 03 130 -9 121 -
25/03 kl 04 102 -10 92 -
25/03 kl 05 70 -10 60 -
25/03 kl 06 43 -10 33 -
25/03 kl 07 28 -11 17 -
25/03 kl 08 29 -10 19 -
25/03 kl 09 44 -10 34 -
25/03 kl 10 68 -10 58 -
25/03 kl 11 93 -11 82 -
25/03 kl 12 118 -11 107 -
25/03 kl 13 137 -10 127 -
25/03 kl 14 144 -10 134 -
25/03 kl 15 137 -9 128 -
25/03 kl 16 114 -10 104 -
25/03 kl 17 85 -10 75 -
25/03 kl 18 56 -10 46 -
25/03 kl 19 36 -9 27 -
25/03 kl 20 30 -9 21 -
25/03 kl 21 38 -9 29 -
25/03 kl 22 56 -8 48 -
25/03 kl 23 80 -8 72 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 161 182 159 135 126
Laveste vannstand 3 23 8 17 23
Avvik gult nivå -38 -17 -40 -64 -73
Avvik orange nivå -50 -29 -52 -76 -85
Avvik rødt nivå -69 -48 -71 -95 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm