Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 103 -7 96 -
26/03 kl 01 123 -8 115 -
26/03 kl 02 135 -9 126 -
26/03 kl 03 133 -9 124 -
26/03 kl 04 116 -10 106 -
26/03 kl 05 91 -11 80 -
26/03 kl 06 64 -13 51 -
26/03 kl 07 44 -13 31 -
26/03 kl 08 37 -14 23 -
26/03 kl 09 41 -16 25 -
26/03 kl 10 55 -17 38 -
26/03 kl 11 76 -18 58 -
26/03 kl 12 96 -18 78 -
26/03 kl 13 115 -18 97 -
26/03 kl 14 129 -19 110 -
26/03 kl 15 133 -20 113 -
26/03 kl 16 122 -20 102 -
26/03 kl 17 101 -21 80 -
26/03 kl 18 77 -22 55 -
26/03 kl 19 57 -22 35 -
26/03 kl 20 45 -21 24 -
26/03 kl 21 44 -21 23 -
26/03 kl 22 52 -22 30 -
26/03 kl 23 68 -21 47 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 161 182 159 135 126
Laveste vannstand 3 23 8 17 23
Avvik gult nivå -38 -17 -40 -64 -73
Avvik orange nivå -50 -29 -52 -76 -85
Avvik rødt nivå -69 -48 -71 -95 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +2 cm