Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 306 -16 290 292
22/03 kl 02 289 -19 270 272
22/03 kl 03 238 -24 214 217
22/03 kl 04 169 -22 147 146
22/03 kl 05 102 -19 83 79
22/03 kl 06 51 -17 34 35
22/03 kl 07 28 -18 10 14
22/03 kl 08 37 -18 19 25
22/03 kl 09 79 -17 62 71
22/03 kl 10 146 -15 131 140
22/03 kl 11 222 -9 213 219
22/03 kl 12 287 -4 283 287
22/03 kl 13 320 -3 317 323
22/03 kl 14 311 -2 309 317
22/03 kl 15 264 3 267 -
22/03 kl 16 193 11 204 -
22/03 kl 17 118 17 135 -
22/03 kl 18 54 20 74 -
22/03 kl 19 15 27 42 -
22/03 kl 20 8 33 41 -
22/03 kl 21 35 34 69 -
22/03 kl 22 92 35 127 -
22/03 kl 23 167 36 203 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 317 381 327 275 252
Laveste vannstand 10 72 34 46 61
Avvik gult nivå -39 25 -29 -81 -104
Avvik orange nivå -58 6 -48 -100 -123
Avvik rødt nivå -78 -14 -68 -120 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm