Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 242 37 279 -
23/03 kl 01 293 38 331 -
23/03 kl 02 305 38 343 -
23/03 kl 03 276 40 316 -
23/03 kl 04 217 39 256 -
23/03 kl 05 148 41 189 -
23/03 kl 06 85 41 126 -
23/03 kl 07 43 42 85 -
23/03 kl 08 29 43 72 -
23/03 kl 09 48 44 92 -
23/03 kl 10 97 48 145 -
23/03 kl 11 166 52 218 -
23/03 kl 12 239 56 295 -
23/03 kl 13 295 61 356 -
23/03 kl 14 316 65 381 -
23/03 kl 15 296 69 365 -
23/03 kl 16 241 72 313 -
23/03 kl 17 169 76 245 -
23/03 kl 18 100 77 177 -
23/03 kl 19 46 76 122 -
23/03 kl 20 19 72 91 -
23/03 kl 21 22 68 90 -
23/03 kl 22 57 61 118 -
23/03 kl 23 117 54 171 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 317 381 327 275 252
Laveste vannstand 10 72 34 46 61
Avvik gult nivå -39 25 -29 -81 -104
Avvik orange nivå -58 6 -48 -100 -123
Avvik rødt nivå -78 -14 -68 -120 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm