Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 189 49 238 -
24/03 kl 01 255 42 297 -
24/03 kl 02 293 34 327 -
24/03 kl 03 292 29 321 -
24/03 kl 04 254 23 277 -
24/03 kl 05 192 17 209 -
24/03 kl 06 128 13 141 -
24/03 kl 07 74 11 85 -
24/03 kl 08 44 8 52 -
24/03 kl 09 41 7 48 -
24/03 kl 10 67 8 75 -
24/03 kl 11 118 8 126 -
24/03 kl 12 184 6 190 -
24/03 kl 13 248 6 254 -
24/03 kl 14 292 6 298 -
24/03 kl 15 300 6 306 -
24/03 kl 16 270 5 275 -
24/03 kl 17 214 5 219 -
24/03 kl 18 148 4 152 -
24/03 kl 19 89 2 91 -
24/03 kl 20 49 1 50 -
24/03 kl 21 34 0 34 -
24/03 kl 22 46 -1 45 -
24/03 kl 23 84 -3 81 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 317 381 327 275 252
Laveste vannstand 10 72 34 46 61
Avvik gult nivå -39 25 -29 -81 -104
Avvik orange nivå -58 6 -48 -100 -123
Avvik rødt nivå -78 -14 -68 -120 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm