Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 143 -4 139 -
25/03 kl 01 206 -5 201 -
25/03 kl 02 259 -6 253 -
25/03 kl 03 283 -8 275 -
25/03 kl 04 270 -8 262 -
25/03 kl 05 227 -8 219 -
25/03 kl 06 169 -10 159 -
25/03 kl 07 115 -9 106 -
25/03 kl 08 74 -9 65 -
25/03 kl 09 55 -8 47 -
25/03 kl 10 60 -7 53 -
25/03 kl 11 89 -6 83 -
25/03 kl 12 137 -4 133 -
25/03 kl 13 195 -3 192 -
25/03 kl 14 247 -2 245 -
25/03 kl 15 277 -2 275 -
25/03 kl 16 274 -3 271 -
25/03 kl 17 241 -3 238 -
25/03 kl 18 188 -4 184 -
25/03 kl 19 133 -6 127 -
25/03 kl 20 88 -8 80 -
25/03 kl 21 61 -9 52 -
25/03 kl 22 56 -10 46 -
25/03 kl 23 73 -11 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 317 381 327 275 252
Laveste vannstand 10 72 34 46 61
Avvik gult nivå -39 25 -29 -81 -104
Avvik orange nivå -58 6 -48 -100 -123
Avvik rødt nivå -78 -14 -68 -120 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm