Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 111 -12 99 -
26/03 kl 01 163 -14 149 -
26/03 kl 02 215 -16 199 -
26/03 kl 03 254 -16 238 -
26/03 kl 04 264 -15 249 -
26/03 kl 05 245 -16 229 -
26/03 kl 06 203 -16 187 -
26/03 kl 07 155 -16 139 -
26/03 kl 08 112 -15 97 -
26/03 kl 09 83 -14 69 -
26/03 kl 10 72 -11 61 -
26/03 kl 11 81 -10 71 -
26/03 kl 12 108 -10 98 -
26/03 kl 13 150 -8 142 -
26/03 kl 14 197 -6 191 -
26/03 kl 15 236 -3 233 -
26/03 kl 16 254 -2 252 -
26/03 kl 17 245 0 245 -
26/03 kl 18 213 1 214 -
26/03 kl 19 169 2 171 -
26/03 kl 20 128 5 133 -
26/03 kl 21 96 8 104 -
26/03 kl 22 80 8 88 -
26/03 kl 23 81 9 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 317 381 327 275 252
Laveste vannstand 10 72 34 46 61
Avvik gult nivå -39 25 -29 -81 -104
Avvik orange nivå -58 6 -48 -100 -123
Avvik rødt nivå -78 -14 -68 -120 -143
Korreksjon av vannstandsdataene: +18 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm