Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 -35 0 -35 -
25/03 kl 01 13 -3 10 -
25/03 kl 02 57 -3 54 -
25/03 kl 03 83 -2 81 -
25/03 kl 04 85 -4 81 -
25/03 kl 05 63 -3 60 -
25/03 kl 06 25 -1 24 -
25/03 kl 07 -20 -2 -22 -
25/03 kl 08 -61 -2 -63 -
25/03 kl 09 -88 2 -86 -
25/03 kl 10 -94 2 -92 -
25/03 kl 11 -76 2 -74 -
25/03 kl 12 -39 6 -33 -
25/03 kl 13 5 6 11 -
25/03 kl 14 49 6 55 -
25/03 kl 15 79 9 88 -
25/03 kl 16 88 6 94 -
25/03 kl 17 73 8 81 -
25/03 kl 18 41 8 49 -
25/03 kl 19 -1 4 3 -
25/03 kl 20 -43 6 -37 -
25/03 kl 21 -75 4 -71 -
25/03 kl 22 -89 1 -88 -
25/03 kl 23 -82 3 -79 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 122 159 144 94 67
Laveste vannstand -117 -89 -104 -92 -90
Avvik gult nivå -26 11 -4 -54 -81
Avvik orange nivå -41 -4 -19 -69 -96
Avvik rødt nivå -58 -21 -36 -86 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm