Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 239 -6 233 239
22/03 kl 02 240 -6 234 237
22/03 kl 03 213 -8 205 212
22/03 kl 04 165 -5 160 163
22/03 kl 05 110 -5 105 104
22/03 kl 06 60 -7 53 57
22/03 kl 07 28 -6 22 27
22/03 kl 08 24 -6 18 18
22/03 kl 09 50 -8 42 46
22/03 kl 10 98 -4 94 99
22/03 kl 11 156 -4 152 156
22/03 kl 12 211 -6 205 210
22/03 kl 13 247 0 247 246
22/03 kl 14 254 3 257 252
22/03 kl 15 231 -2 229 -
22/03 kl 16 184 3 187 -
22/03 kl 17 125 8 133 -
22/03 kl 18 67 5 72 -
22/03 kl 19 23 11 34 -
22/03 kl 20 5 14 19 -
22/03 kl 21 18 14 32 -
22/03 kl 22 58 11 69 -
22/03 kl 23 114 16 130 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 257 294 279 229 202
Laveste vannstand 18 46 31 43 45
Avvik gult nivå -26 11 -4 -54 -81
Avvik orange nivå -41 -4 -19 -69 -96
Avvik rødt nivå -58 -21 -36 -86 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm