Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 173 16 189 -
23/03 kl 01 220 11 231 -
23/03 kl 02 241 15 256 -
23/03 kl 03 233 19 252 -
23/03 kl 04 199 16 215 -
23/03 kl 05 147 16 163 -
23/03 kl 06 93 23 116 -
23/03 kl 07 48 22 70 -
23/03 kl 08 24 22 46 -
23/03 kl 09 29 27 56 -
23/03 kl 10 62 30 92 -
23/03 kl 11 114 30 144 -
23/03 kl 12 171 37 208 -
23/03 kl 13 221 38 259 -
23/03 kl 14 248 40 288 -
23/03 kl 15 246 48 294 -
23/03 kl 16 216 48 264 -
23/03 kl 17 166 50 216 -
23/03 kl 18 109 57 166 -
23/03 kl 19 57 58 115 -
23/03 kl 20 22 58 80 -
23/03 kl 21 13 62 75 -
23/03 kl 22 34 61 95 -
23/03 kl 23 78 59 137 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 257 294 279 229 202
Laveste vannstand 18 46 31 43 45
Avvik gult nivå -26 11 -4 -54 -81
Avvik orange nivå -41 -4 -19 -69 -96
Avvik rødt nivå -58 -21 -36 -86 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm