Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 133 57 190 -
24/03 kl 01 186 54 240 -
24/03 kl 02 223 52 275 -
24/03 kl 03 234 45 279 -
24/03 kl 04 218 45 263 -
24/03 kl 05 179 42 221 -
24/03 kl 06 129 36 165 -
24/03 kl 07 80 35 115 -
24/03 kl 08 43 34 77 -
24/03 kl 09 29 27 56 -
24/03 kl 10 42 27 69 -
24/03 kl 11 79 26 105 -
24/03 kl 12 130 19 149 -
24/03 kl 13 181 19 200 -
24/03 kl 14 222 16 238 -
24/03 kl 15 239 11 250 -
24/03 kl 16 229 13 242 -
24/03 kl 17 197 7 204 -
24/03 kl 18 148 5 153 -
24/03 kl 19 98 6 104 -
24/03 kl 20 55 3 58 -
24/03 kl 21 30 1 31 -
24/03 kl 22 31 0 31 -
24/03 kl 23 56 -1 55 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 257 294 279 229 202
Laveste vannstand 18 46 31 43 45
Avvik gult nivå -26 11 -4 -54 -81
Avvik orange nivå -41 -4 -19 -69 -96
Avvik rødt nivå -58 -21 -36 -86 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm