Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 100 0 100 -
25/03 kl 01 148 -3 145 -
25/03 kl 02 192 -3 189 -
25/03 kl 03 218 -2 216 -
25/03 kl 04 220 -4 216 -
25/03 kl 05 198 -3 195 -
25/03 kl 06 160 -1 159 -
25/03 kl 07 115 -2 113 -
25/03 kl 08 74 -2 72 -
25/03 kl 09 47 2 49 -
25/03 kl 10 41 2 43 -
25/03 kl 11 59 2 61 -
25/03 kl 12 96 6 102 -
25/03 kl 13 140 6 146 -
25/03 kl 14 184 6 190 -
25/03 kl 15 214 9 223 -
25/03 kl 16 223 6 229 -
25/03 kl 17 208 8 216 -
25/03 kl 18 176 8 184 -
25/03 kl 19 134 4 138 -
25/03 kl 20 92 6 98 -
25/03 kl 21 60 4 64 -
25/03 kl 22 46 1 47 -
25/03 kl 23 53 3 56 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 257 294 279 229 202
Laveste vannstand 18 46 31 43 45
Avvik gult nivå -26 11 -4 -54 -81
Avvik orange nivå -41 -4 -19 -69 -96
Avvik rødt nivå -58 -21 -36 -86 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm