Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/03 kl 00 96 120 100 -
25/03 kl 01 143 165 145 -
25/03 kl 02 185 207 189 -
25/03 kl 03 211 236 216 -
25/03 kl 04 212 233 216 -
25/03 kl 05 191 211 195 -
25/03 kl 06 156 175 159 -
25/03 kl 07 110 128 113 -
25/03 kl 08 67 86 72 -
25/03 kl 09 46 60 49 -
25/03 kl 10 41 52 43 -
25/03 kl 11 60 69 61 -
25/03 kl 12 99 110 102 -
25/03 kl 13 141 152 146 -
25/03 kl 14 185 197 190 -
25/03 kl 15 216 227 223 -
25/03 kl 16 223 231 229 -
25/03 kl 17 209 220 216 -
25/03 kl 18 174 188 184 -
25/03 kl 19 129 140 138 -
25/03 kl 20 88 102 98 -
25/03 kl 21 53 67 64 -
25/03 kl 22 39 50 47 -
25/03 kl 23 46 58 56 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 258 317 296 236 205
Laveste vannstand 14 42 27 39 37
Avvik gult nivå -25 34 13 -47 -78
Avvik orange nivå -40 19 -2 -62 -93
Avvik rødt nivå -57 2 -19 -79 -110
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm