Tid (NNT) Observert 22/03 00 21/03 12 21/03 00
25/03 kl 00 - 100 100 94
25/03 kl 01 - 145 146 141
25/03 kl 02 - 189 190 184
25/03 kl 03 - 216 216 210
25/03 kl 04 - 216 216 212
25/03 kl 05 - 195 194 188
25/03 kl 06 - 159 158 151
25/03 kl 07 - 113 111 106
25/03 kl 08 - 72 70 64
25/03 kl 09 - 49 46 42
25/03 kl 10 - 43 40 36
25/03 kl 11 - 61 57 53
25/03 kl 12 - 102 98 95
25/03 kl 13 - 146 142 140
25/03 kl 14 - 190 186 184
25/03 kl 15 - 223 219 221
25/03 kl 16 - 229 226 228
25/03 kl 17 - 216 211 216
25/03 kl 18 - 184 182 186
25/03 kl 19 - 138 136 139
25/03 kl 20 - 98 96 104
25/03 kl 21 - 64 65 72
25/03 kl 22 - 47 46 54
25/03 kl 23 - 56 56 65

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/03 00 257 294 279 229 202
Max. fra modell: 21/03 12 253 287 281 226 200
Max. fra modell: 21/03 00 251 284 281 228 124
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm