Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/03 kl 00 -4 20 0 -
25/03 kl 01 -5 17 -3 -
25/03 kl 02 -7 15 -3 -
25/03 kl 03 -7 18 -2 -
25/03 kl 04 -8 13 -4 -
25/03 kl 05 -7 13 -3 -
25/03 kl 06 -4 15 -1 -
25/03 kl 07 -5 13 -2 -
25/03 kl 08 -7 12 -2 -
25/03 kl 09 -1 13 2 -
25/03 kl 10 0 11 2 -
25/03 kl 11 1 10 2 -
25/03 kl 12 3 14 6 -
25/03 kl 13 1 12 6 -
25/03 kl 14 1 13 6 -
25/03 kl 15 2 13 9 -
25/03 kl 16 0 8 6 -
25/03 kl 17 1 12 8 -
25/03 kl 18 -2 12 8 -
25/03 kl 19 -5 6 4 -
25/03 kl 20 -4 10 6 -
25/03 kl 21 -7 7 4 -
25/03 kl 22 -7 4 1 -
25/03 kl 23 -7 5 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 62 57 9 -1
Laveste værets virkning -8 11 -1 -4 -14
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm