Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 80 -1 79 -
26/03 kl 01 118 -2 116 -
26/03 kl 02 158 -2 156 -
26/03 kl 03 191 -5 186 -
26/03 kl 04 207 -5 202 -
26/03 kl 05 202 -6 196 -
26/03 kl 06 179 -11 168 -
26/03 kl 07 144 -9 135 -
26/03 kl 08 107 -10 97 -
26/03 kl 09 75 -13 62 -
26/03 kl 10 57 -10 47 -
26/03 kl 11 57 -12 45 -
26/03 kl 12 76 -14 62 -
26/03 kl 13 109 -11 98 -
26/03 kl 14 145 -13 132 -
26/03 kl 15 179 -12 167 -
26/03 kl 16 200 -9 191 -
26/03 kl 17 202 -12 190 -
26/03 kl 18 187 -9 178 -
26/03 kl 19 159 -7 152 -
26/03 kl 20 126 -9 117 -
26/03 kl 21 94 -4 90 -
26/03 kl 22 72 -3 69 -
26/03 kl 23 65 -3 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 257 294 279 229 202
Laveste vannstand 18 46 31 43 45
Avvik gult nivå -26 11 -4 -54 -81
Avvik orange nivå -41 -4 -19 -69 -96
Avvik rødt nivå -58 -21 -36 -86 -113
Korreksjon av vannstandsdataene: +14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm