Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 251 -25 226 230
22/03 kl 02 207 -22 185 188
22/03 kl 03 147 -18 129 127
22/03 kl 04 87 -19 68 70
22/03 kl 05 41 -14 27 24
22/03 kl 06 22 -14 8 10
22/03 kl 07 32 -11 21 24
22/03 kl 08 69 -14 55 68
22/03 kl 09 128 -7 121 126
22/03 kl 10 195 2 197 198
22/03 kl 11 253 -2 251 259
22/03 kl 12 281 3 284 289
22/03 kl 13 272 9 281 276
22/03 kl 14 232 15 247 241
22/03 kl 15 171 15 186 -
22/03 kl 16 104 13 117 -
22/03 kl 17 46 25 71 -
22/03 kl 18 13 24 37 -
22/03 kl 19 9 18 27 -
22/03 kl 20 33 25 58 -
22/03 kl 21 82 24 106 -
22/03 kl 22 148 28 176 -
22/03 kl 23 213 23 236 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 312 276 246 216
Laveste vannstand 8 51 37 37 49
Avvik gult nivå -28 0 -36 -66 -96
Avvik orange nivå -43 -15 -51 -81 -111
Avvik rødt nivå -61 -33 -69 -99 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm