Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 256 25 281 -
23/03 kl 01 264 29 293 -
23/03 kl 02 238 21 259 -
23/03 kl 03 188 23 211 -
23/03 kl 04 127 27 154 -
23/03 kl 05 69 25 94 -
23/03 kl 06 32 24 56 -
23/03 kl 07 23 28 51 -
23/03 kl 08 41 30 71 -
23/03 kl 09 84 31 115 -
23/03 kl 10 146 33 179 -
23/03 kl 11 211 35 246 -
23/03 kl 12 260 41 301 -
23/03 kl 13 277 35 312 -
23/03 kl 14 259 43 302 -
23/03 kl 15 213 44 257 -
23/03 kl 16 151 41 192 -
23/03 kl 17 89 39 128 -
23/03 kl 18 41 37 78 -
23/03 kl 19 18 37 55 -
23/03 kl 20 23 31 54 -
23/03 kl 21 53 31 84 -
23/03 kl 22 105 32 137 -
23/03 kl 23 168 25 193 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 312 276 246 216
Laveste vannstand 8 51 37 37 49
Avvik gult nivå -28 0 -36 -66 -96
Avvik orange nivå -43 -15 -51 -81 -111
Avvik rødt nivå -61 -33 -69 -99 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm