Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 225 23 248 -
24/03 kl 01 255 21 276 -
24/03 kl 02 252 23 275 -
24/03 kl 03 218 17 235 -
24/03 kl 04 165 15 180 -
24/03 kl 05 107 17 124 -
24/03 kl 06 59 15 74 -
24/03 kl 07 33 14 47 -
24/03 kl 08 33 14 47 -
24/03 kl 09 57 16 73 -
24/03 kl 10 102 12 114 -
24/03 kl 11 160 11 171 -
24/03 kl 12 219 12 231 -
24/03 kl 13 257 9 266 -
24/03 kl 14 263 11 274 -
24/03 kl 15 238 6 244 -
24/03 kl 16 190 8 198 -
24/03 kl 17 134 5 139 -
24/03 kl 18 80 2 82 -
24/03 kl 19 45 5 50 -
24/03 kl 20 33 4 37 -
24/03 kl 21 44 3 47 -
24/03 kl 22 77 2 79 -
24/03 kl 23 127 2 129 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 312 276 246 216
Laveste vannstand 8 51 37 37 49
Avvik gult nivå -28 0 -36 -66 -96
Avvik orange nivå -43 -15 -51 -81 -111
Avvik rødt nivå -61 -33 -69 -99 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm