Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 183 1 184 -
25/03 kl 01 228 -1 227 -
25/03 kl 02 245 1 246 -
25/03 kl 03 232 0 232 -
25/03 kl 04 195 -2 193 -
25/03 kl 05 145 -2 143 -
25/03 kl 06 95 -2 93 -
25/03 kl 07 58 -1 57 -
25/03 kl 08 43 -4 39 -
25/03 kl 09 49 -4 45 -
25/03 kl 10 75 -4 71 -
25/03 kl 11 118 -6 112 -
25/03 kl 12 170 -6 164 -
25/03 kl 13 217 -7 210 -
25/03 kl 14 243 -9 234 -
25/03 kl 15 241 -11 230 -
25/03 kl 16 213 -11 202 -
25/03 kl 17 168 -12 156 -
25/03 kl 18 121 -13 108 -
25/03 kl 19 80 -13 67 -
25/03 kl 20 57 -16 41 -
25/03 kl 21 53 -16 37 -
25/03 kl 22 68 -15 53 -
25/03 kl 23 101 -17 84 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 312 276 246 216
Laveste vannstand 8 51 37 37 49
Avvik gult nivå -28 0 -36 -66 -96
Avvik orange nivå -43 -15 -51 -81 -111
Avvik rødt nivå -61 -33 -69 -99 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm