Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 146 -15 131 -
26/03 kl 01 191 -15 176 -
26/03 kl 02 222 -14 208 -
26/03 kl 03 228 -14 214 -
26/03 kl 04 210 -13 197 -
26/03 kl 05 174 -11 163 -
26/03 kl 06 131 -11 120 -
26/03 kl 07 92 -12 80 -
26/03 kl 08 66 -10 56 -
26/03 kl 09 58 -9 49 -
26/03 kl 10 67 -10 57 -
26/03 kl 11 91 -9 82 -
26/03 kl 12 129 -8 121 -
26/03 kl 13 172 -8 164 -
26/03 kl 14 207 -9 198 -
26/03 kl 15 223 -7 216 -
26/03 kl 16 216 -7 209 -
26/03 kl 17 189 -6 183 -
26/03 kl 18 152 -6 146 -
26/03 kl 19 116 -6 110 -
26/03 kl 20 88 -4 84 -
26/03 kl 21 74 -6 68 -
26/03 kl 22 75 -4 71 -
26/03 kl 23 90 -5 85 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 284 312 276 246 216
Laveste vannstand 8 51 37 37 49
Avvik gult nivå -28 0 -36 -66 -96
Avvik orange nivå -43 -15 -51 -81 -111
Avvik rødt nivå -61 -33 -69 -99 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +13 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm