Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 -39 17 -22 -
23/03 kl 01 38 18 56 -
23/03 kl 02 100 20 120 -
23/03 kl 03 130 24 154 -
23/03 kl 04 127 20 147 -
23/03 kl 05 93 28 121 -
23/03 kl 06 35 24 59 -
23/03 kl 07 -34 27 -7 -
23/03 kl 08 -97 25 -72 -
23/03 kl 09 -134 28 -106 -
23/03 kl 10 -136 30 -106 -
23/03 kl 11 -104 30 -74 -
23/03 kl 12 -43 33 -10 -
23/03 kl 13 30 35 65 -
23/03 kl 14 95 36 131 -
23/03 kl 15 132 38 170 -
23/03 kl 16 136 42 178 -
23/03 kl 17 108 44 152 -
23/03 kl 18 55 44 99 -
23/03 kl 19 -14 50 36 -
23/03 kl 20 -84 51 -33 -
23/03 kl 21 -135 54 -81 -
23/03 kl 22 -152 56 -96 -
23/03 kl 23 -135 57 -78 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 156 178 175 118 89
Laveste vannstand -149 -106 -122 -106 -104
Avvik gult nivå -16 6 3 -54 -83
Avvik orange nivå -32 -10 -13 -70 -99
Avvik rødt nivå -45 -23 -26 -83 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm