Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 255 11 266 266
22/03 kl 02 295 8 303 307
22/03 kl 03 301 10 311 310
22/03 kl 04 276 7 283 285
22/03 kl 05 223 12 235 234
22/03 kl 06 154 8 162 163
22/03 kl 07 85 10 95 95
22/03 kl 08 39 9 48 47
22/03 kl 09 26 12 38 38
22/03 kl 10 50 11 61 64
22/03 kl 11 105 11 116 118
22/03 kl 12 179 9 188 192
22/03 kl 13 251 9 260 265
22/03 kl 14 298 10 308 310
22/03 kl 15 312 12 324 -
22/03 kl 16 292 7 299 -
22/03 kl 17 243 8 251 -
22/03 kl 18 173 8 181 -
22/03 kl 19 98 11 109 -
22/03 kl 20 37 10 47 -
22/03 kl 21 8 11 19 -
22/03 kl 22 16 16 32 -
22/03 kl 23 59 13 72 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 346 343 286 257
Laveste vannstand 19 62 46 62 64
Avvik gult nivå -16 6 3 -54 -83
Avvik orange nivå -32 -10 -13 -70 -99
Avvik rødt nivå -45 -23 -26 -83 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm