Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 129 17 146 -
23/03 kl 01 206 18 224 -
23/03 kl 02 268 20 288 -
23/03 kl 03 298 24 322 -
23/03 kl 04 295 20 315 -
23/03 kl 05 261 28 289 -
23/03 kl 06 203 24 227 -
23/03 kl 07 134 27 161 -
23/03 kl 08 71 25 96 -
23/03 kl 09 34 28 62 -
23/03 kl 10 32 30 62 -
23/03 kl 11 64 30 94 -
23/03 kl 12 125 33 158 -
23/03 kl 13 198 35 233 -
23/03 kl 14 263 36 299 -
23/03 kl 15 300 38 338 -
23/03 kl 16 304 42 346 -
23/03 kl 17 276 44 320 -
23/03 kl 18 223 44 267 -
23/03 kl 19 154 50 204 -
23/03 kl 20 84 51 135 -
23/03 kl 21 33 54 87 -
23/03 kl 22 16 56 72 -
23/03 kl 23 33 57 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 346 343 286 257
Laveste vannstand 19 62 46 62 64
Avvik gult nivå -16 6 3 -54 -83
Avvik orange nivå -32 -10 -13 -70 -99
Avvik rødt nivå -45 -23 -26 -83 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm