Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/03 kl 00 139 148 146 -
23/03 kl 01 219 226 224 -
23/03 kl 02 281 290 288 -
23/03 kl 03 317 324 322 -
23/03 kl 04 312 318 315 -
23/03 kl 05 282 289 289 -
23/03 kl 06 222 229 227 -
23/03 kl 07 154 161 161 -
23/03 kl 08 94 103 96 -
23/03 kl 09 57 66 62 -
23/03 kl 10 58 67 62 -
23/03 kl 11 87 96 94 -
23/03 kl 12 151 160 158 -
23/03 kl 13 228 242 233 -
23/03 kl 14 296 310 299 -
23/03 kl 15 334 352 338 -
23/03 kl 16 340 361 346 -
23/03 kl 17 313 334 320 -
23/03 kl 18 262 287 267 -
23/03 kl 19 198 222 204 -
23/03 kl 20 129 160 135 -
23/03 kl 21 81 108 87 -
23/03 kl 22 65 91 72 -
23/03 kl 23 84 110 90 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 326 361 358 304 263
Laveste vannstand 15 57 42 60 58
Avvik gult nivå -14 21 18 -36 -77
Avvik orange nivå -30 5 2 -52 -93
Avvik rødt nivå -43 -8 -11 -65 -106
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm