Tid (NNT) Observert 22/03 00 21/03 12 21/03 00
23/03 kl 00 - 146 145 140
23/03 kl 01 - 224 224 224
23/03 kl 02 - 288 286 280
23/03 kl 03 - 322 321 321
23/03 kl 04 - 315 313 312
23/03 kl 05 - 289 289 287
23/03 kl 06 - 227 224 225
23/03 kl 07 - 161 160 159
23/03 kl 08 - 96 93 96
23/03 kl 09 - 62 61 59
23/03 kl 10 - 62 60 61
23/03 kl 11 - 94 92 91
23/03 kl 12 - 158 154 157
23/03 kl 13 - 233 229 228
23/03 kl 14 - 299 297 299
23/03 kl 15 - 338 333 334
23/03 kl 16 - 346 343 344
23/03 kl 17 - 320 315 315
23/03 kl 18 - 267 265 266
23/03 kl 19 - 204 198 197
23/03 kl 20 - 135 130 131
23/03 kl 21 - 87 80 80
23/03 kl 22 - 72 69 67
23/03 kl 23 - 90 86 84

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 22/03 00 324 346 343 286 257
Max. fra modell: 21/03 12 322 343 341 289 257
Max. fra modell: 21/03 00 316 344 342 286 110
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm