Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
23/03 kl 00 10 19 17 -
23/03 kl 01 13 20 18 -
23/03 kl 02 13 22 20 -
23/03 kl 03 19 26 24 -
23/03 kl 04 17 23 20 -
23/03 kl 05 21 28 28 -
23/03 kl 06 19 26 24 -
23/03 kl 07 20 27 27 -
23/03 kl 08 23 32 25 -
23/03 kl 09 23 32 28 -
23/03 kl 10 26 35 30 -
23/03 kl 11 23 32 30 -
23/03 kl 12 26 35 33 -
23/03 kl 13 30 44 35 -
23/03 kl 14 33 47 36 -
23/03 kl 15 34 52 38 -
23/03 kl 16 36 57 42 -
23/03 kl 17 37 58 44 -
23/03 kl 18 39 64 44 -
23/03 kl 19 44 68 50 -
23/03 kl 20 45 76 51 -
23/03 kl 21 48 75 54 -
23/03 kl 22 49 75 56 -
23/03 kl 23 51 77 57 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 16 57 56 12 8
Laveste værets virkning 7 17 12 7 -7
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm