Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
24/03 kl 00 82 56 138 -
24/03 kl 01 152 56 208 -
24/03 kl 02 222 55 277 -
24/03 kl 03 272 56 328 -
24/03 kl 04 291 52 343 -
24/03 kl 05 279 50 329 -
24/03 kl 06 240 45 285 -
24/03 kl 07 182 47 229 -
24/03 kl 08 117 42 159 -
24/03 kl 09 64 41 105 -
24/03 kl 10 39 37 76 -
24/03 kl 11 46 38 84 -
24/03 kl 12 84 35 119 -
24/03 kl 13 145 30 175 -
24/03 kl 14 212 31 243 -
24/03 kl 15 265 26 291 -
24/03 kl 16 291 24 315 -
24/03 kl 17 286 20 306 -
24/03 kl 18 254 20 274 -
24/03 kl 19 202 19 221 -
24/03 kl 20 138 15 153 -
24/03 kl 21 78 15 93 -
24/03 kl 22 40 12 52 -
24/03 kl 23 34 12 46 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 346 343 286 257
Laveste vannstand 19 62 46 62 64
Avvik gult nivå -16 6 3 -54 -83
Avvik orange nivå -32 -10 -13 -70 -99
Avvik rødt nivå -45 -23 -26 -83 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm