Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/03 kl 00 58 11 69 -
25/03 kl 01 108 10 118 -
25/03 kl 02 172 11 183 -
25/03 kl 03 231 10 241 -
25/03 kl 04 268 10 278 -
25/03 kl 05 276 10 286 -
25/03 kl 06 257 8 265 -
25/03 kl 07 217 9 226 -
25/03 kl 08 164 7 171 -
25/03 kl 09 107 10 117 -
25/03 kl 10 67 8 75 -
25/03 kl 11 52 10 62 -
25/03 kl 12 66 9 75 -
25/03 kl 13 105 10 115 -
25/03 kl 14 162 9 171 -
25/03 kl 15 218 11 229 -
25/03 kl 16 258 12 270 -
25/03 kl 17 273 9 282 -
25/03 kl 18 262 10 272 -
25/03 kl 19 231 10 241 -
25/03 kl 20 182 10 192 -
25/03 kl 21 128 10 138 -
25/03 kl 22 82 9 91 -
25/03 kl 23 57 11 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 346 343 286 257
Laveste vannstand 19 62 46 62 64
Avvik gult nivå -16 6 3 -54 -83
Avvik orange nivå -32 -10 -13 -70 -99
Avvik rødt nivå -45 -23 -26 -83 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm