Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 58 8 66 -
26/03 kl 01 85 7 92 -
26/03 kl 02 132 6 138 -
26/03 kl 03 186 6 192 -
26/03 kl 04 231 4 235 -
26/03 kl 05 255 2 257 -
26/03 kl 06 255 1 256 -
26/03 kl 07 235 0 235 -
26/03 kl 08 198 -2 196 -
26/03 kl 09 151 -2 149 -
26/03 kl 10 106 -5 101 -
26/03 kl 11 77 -4 73 -
26/03 kl 12 70 -6 64 -
26/03 kl 13 87 -6 81 -
26/03 kl 14 123 -5 118 -
26/03 kl 15 170 -7 163 -
26/03 kl 16 214 -5 209 -
26/03 kl 17 242 -5 237 -
26/03 kl 18 250 -5 245 -
26/03 kl 19 238 -3 235 -
26/03 kl 20 210 -4 206 -
26/03 kl 21 170 -2 168 -
26/03 kl 22 127 -1 126 -
26/03 kl 23 93 0 93 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 324 346 343 286 257
Laveste vannstand 19 62 46 62 64
Avvik gult nivå -16 6 3 -54 -83
Avvik orange nivå -32 -10 -13 -70 -99
Avvik rødt nivå -45 -23 -26 -83 -112
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm