Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/03 kl 00 -12 4 -8 -
26/03 kl 01 -18 3 -15 -
26/03 kl 02 -21 1 -20 -
26/03 kl 03 -18 -1 -19 -
26/03 kl 04 -14 -3 -17 -
26/03 kl 05 -11 -5 -16 -
26/03 kl 06 -7 -7 -14 -
26/03 kl 07 -2 -8 -10 -
26/03 kl 08 3 -8 -5 -
26/03 kl 09 5 -8 -3 -
26/03 kl 10 4 -9 -5 -
26/03 kl 11 1 -10 -9 -
26/03 kl 12 -4 -11 -15 -
26/03 kl 13 -10 -13 -23 -
26/03 kl 14 -15 -14 -29 -
26/03 kl 15 -16 -14 -30 -
26/03 kl 16 -15 -14 -29 -
26/03 kl 17 -14 -15 -29 -
26/03 kl 18 -13 -16 -29 -
26/03 kl 19 -9 -17 -26 -
26/03 kl 20 -3 -18 -21 -
26/03 kl 21 0 -19 -19 -
26/03 kl 22 1 -20 -19 -
26/03 kl 23 0 -21 -21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand -8 41 0 7 -3
Laveste vannstand -46 -20 -38 -28 -30
Avvik gult nivå -98 -49 -90 -83 -93
Avvik orange nivå -117 -68 -109 -102 -112
Avvik rødt nivå -134 -85 -126 -119 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm