Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
22/03 kl 01 44 -11 33 24
22/03 kl 02 50 -12 38 31
22/03 kl 03 53 -14 39 33
22/03 kl 04 56 -15 41 33
22/03 kl 05 58 -16 42 36
22/03 kl 06 55 -18 37 33
22/03 kl 07 48 -19 29 24
22/03 kl 08 40 -20 20 16
22/03 kl 09 32 -21 11 11
22/03 kl 10 27 -21 6 8
22/03 kl 11 25 -21 4 6
22/03 kl 12 29 -21 8 9
22/03 kl 13 37 -21 16 19
22/03 kl 14 44 -20 24 26
22/03 kl 15 47 -19 28 -
22/03 kl 16 50 -18 32 -
22/03 kl 17 54 -16 38 -
22/03 kl 18 55 -14 41 -
22/03 kl 19 50 -13 37 -
22/03 kl 20 43 -11 32 -
22/03 kl 21 36 -8 28 -
22/03 kl 22 31 -5 26 -
22/03 kl 23 27 -2 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 42 91 50 57 47
Laveste vannstand 4 30 12 22 20
Avvik gult nivå -98 -49 -90 -83 -93
Avvik orange nivå -117 -68 -109 -102 -112
Avvik rødt nivå -134 -85 -126 -119 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm