Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
23/03 kl 00 29 1 30 -
23/03 kl 01 38 5 43 -
23/03 kl 02 46 8 54 -
23/03 kl 03 50 10 60 -
23/03 kl 04 52 13 65 -
23/03 kl 05 56 15 71 -
23/03 kl 06 57 17 74 -
23/03 kl 07 53 19 72 -
23/03 kl 08 47 22 69 -
23/03 kl 09 39 26 65 -
23/03 kl 10 33 32 65 -
23/03 kl 11 28 37 65 -
23/03 kl 12 27 41 68 -
23/03 kl 13 32 43 75 -
23/03 kl 14 40 44 84 -
23/03 kl 15 44 44 88 -
23/03 kl 16 47 43 90 -
23/03 kl 17 50 40 90 -
23/03 kl 18 53 38 91 -
23/03 kl 19 53 34 87 -
23/03 kl 20 48 31 79 -
23/03 kl 21 42 29 71 -
23/03 kl 22 36 26 62 -
23/03 kl 23 30 23 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 42 91 50 57 47
Laveste vannstand 4 30 12 22 20
Avvik gult nivå -98 -49 -90 -83 -93
Avvik orange nivå -117 -68 -109 -102 -112
Avvik rødt nivå -134 -85 -126 -119 -129
Korreksjon av vannstandsdataene: +12 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +3 cm